Giao Diện Đăng Nhập

Author : LƯU TRÌNH

Giao diện đăng nhập cho khách hàng sử dụng dịch vụ Hosting All tại GPCN.

Hướng Dẫn

 • (1) Gõ tên miền ví dụ domain.com/dang-nhap/ thay domain.com bằng tên miền của bạn.
 • (2) Tài khoản bên GPCN cung cấp cho bạn.
 • (3) Mật khẩu bên GPCN cung cấp cho bạn.

 

Giao Diện Chung

Phiên bản thống kê quản trị và bảo mật dành riêng cho khách hàng sử dụng hosting tại GPCN.com.

Hướng Dẫn

 • (1) Tổng quan về quản trị website.
 • (2) Hệ thống Ticket khi khách hàng có yêu cầu hỗ trợ.
 • (3) Quản trị nơi đăng bài viết, cấu hình chỉnh sửa website.
 • (4) Chỉnh sửa thông tin thay đổi mật khẩu tài khoản.
 • (5) Đăng xuất khỏi hệ thống quản trị website.
 • (6) Thống kê bài viết và sản phẩm website.
 • (7) Thống kê số lượt like của website trên Facebook.
 • (8) Thống kê thành viên website.


Giao Diện Quản Trị

Ở giao diện quản trị này bạn có thể sử lý tất cả các thứ mình cần trên website như sửa thông tin liên hệ, bài viết, màu sắc, sản phẩm…

Hướng Dẫn

 • (Bài Viết) Nơi khách hàng đăng các bài viết, blog, hướng dẫn.
 • (Trang) Hỗ trợ tạo các trang liên hệ, trang chủ, giới thiệu.
 • (Block) Chỉnh sửa thông tin các Block do GPCN thiết kế.
 • (Form Liên Hệ) Form lấy thông tin liên hệ.
 • (Cửa Hàng) Xem các đơn hàng và thống kê, báo cáo.
 • (Sản Phẩm) Đăng các sản phẩm của quý khách lên website.
 • (Giao Diện) Nơi quản trị giao diện và cấu hình menu và widget.
 • (Thành Viên) Thêm và xóa thanh viên.
 • (Cài Đặt) Cài đặt các thông tin về website.
 • (SEO) Cấu hình SEO cho quản trị.

Danh Sách Bài Viết

Quý khách truy cập vào website chọn danh mục Bài Viết -> Tất Cả Bài Viết ở giao diện này bạn có thể chỉnh sửa, thêm hoặc xóa bài viết.

Hướng Dẫn

 • (Viết Bài Mới) Tạo 1 bài viết mới.
 • (Chỉnh sửa) Chỉnh sửa toàn bộ nội dung hình ảnh bài viết.
 • (Sửa Nhanh) Chỉnh sửa nhanh các danh mục bài viết khi chọn bao gồm, tiêu đề, danh mục, thẻ.
 • (Xóa Tạm) Xóa tạm bài viết vào thùng rác và mất đi sau 30 ngày.
 • (Xem) Xem 1 bài viết trên giao diện website.

Tạo Danh Mục

Quý khách truy cập vào website chọn danh mục Bài Viết -> Chuyên Mục ở đây bạn có thể tạo danh mục như, Tin Tức, Tài Liệu Hướng Dẫn…

Hướng Dẫn

 • (1) Tiêu đề danh mục ( Tin Tức ).
 • (2) Danh mục con vd ( Tin Tức -> Làm Đẹp ).
 • (3) Mô tả danh mục dành cho quản trị và SEO.
 • (4) Quản lý các danh mục khác, xóa, sửa.

 

Tạo Bài Viết

Quý khách truy cập vào website chọn danh mục Bài Viết -> Viết Bài Mới bạn có thể tạo bài viết mới như tin tức, hoặc giới thiệu sản phẩm tại đây.

Hướng Dẫn

 • (1) Nhập tiêu đề bài viết vd ( Hướng dẫn quản trị website ).
 • (2) Nhập nội dung của bạn bao gồm hình ảnh video lên.
 • (3) Khi chưa hoàn thành bài viết bạn có thể lưu nháp hoặc bấm cập nhật để đăng bài lên trang web.
 • (4) Danh mục bài viết vd nằm ở mục Tin Tức.
 • (5) Chọn ảnh đại diện hiển thị ra ngoài trang chủ, và danh mục.

Danh Sách Trang

Quý khách truy cập vào website chọn danh mục Trang -> Tất Cả Các Trang ở giao diện này bạn có thể tùy chỉnh như Xóa, Sửa, Tạo Mới Trang.

Hướng Dẫn

 • (1) Tạo Trang, vd như Giới Thiệu, Liên Hệ, Tuyển Dụng…
 • (2) Bộ lọc tìm kiếm trang.
 • (3) Danh sách Trang đã tạo và đang hiển thị.

Tạo Trang

Quý khách truy cập vào website chọn danh mục Trang -> Thêm Trang Mới ở giao diện này bạn có thể thêm Trang mới với các nội dung tùy chỉnh.

Hướng Dẫn

 • (1) Tiêu đề vd như Giới Thiệu, Liên hệ…
 • (2) Nội dung bài viết chèn được hình ảnh và video.
 • (3) Cập nhật nội dung lên website.

 

Danh Sách Sản Phẩm

Quý khách truy cập vào website chọn danh mục Sản Phẩm -> Sản Phẩm ở giao diện này bạn có thể xóa, sửa và thêm sản phẩm mới.

Hướng Dẫn

 • (1) Tạo Sản Phẩm…
 • (2) Bộ lọc tìm kiếm sản phẩm.
 • (3) Danh sách sản phẩm. Có thể Sửa, Xóa.

Danh Mục Sản Phẩm – Tạo Danh Mục Sản Phẩm

Quý khách truy cập vào website chọn danh mục Sản Phẩm -> Danh Mục tạo xóa, sửa các thông tin cần thiết.

Hướng Dẫn

 • (1) Tiêu đề danh mục sản phẩm ( Nước Hoa )
 • (2) Danh mục cha vd như Nước Hoa -> Chanel.
 • (3) Mô tả về sản phẩm bạn đang bán.
 • (4) Hình ảnh đại diện cho sản phẩm đó, vd logo, mẫu sản phẩm.
 • (5) Danh sách danh mục sản phẩm đã tạo.

 

Tạo Sản Phẩm

Quý khách truy cập vào website chọn danh mục Sản Phẩm -> Add Product và điền các thông tin chi tiết sản phẩm của mình vào.

Hướng Dẫn

 • (1) Tiêu đề sản phẩm
 • (2) Nội dung sản phẩm giới thiệu hình ảnh video clip.
 • (3) Danh mục sản phẩm ví dụ như Mỹ Phẩm.
 • (4) Hình ảnh đại diện sản phẩm, hiển thị trang chủ và danh mục.
 • (5) Thông tin sản phẩm, giá sản phẩm và khối lượng, khuyến mãi, mã sản phẩm ….
 • (6) Giới thiệu mô tả ngắn sản phẩm cho SEO và chi tiết sản phẩm.

 

Danh Sách Menu

Quý khách truy cập vào website chọn danh mục Giao Diện -> Menu và thêm bớt menu hiển thị ngoài trang chủ và danh mục khác.

Hướng Dẫn

 • (1) Quản lý danh sách menu đã có.
 • (2) Các danh mục Trang, Bài Viết, Danh Mục Sản Phẩm. chọn và thêm vào cẩn hiển thị ra trang chủ.
 • (3) Danh sách menu đang hiển thị.
 • (4) Vị trí menu đang hiển thị.